Vad gäller när man ger ut själv?

När en skrift ges ut i Sverige ska denna, enligt lagen om pliktexemplar av dokument, finnas tillgänglig för ett antal forskningsbibliotek. Det här innebär i praktiken att av varje bok som trycks ska ett exemplar skickas till Kungliga biblioteket i Stockholm, och ytterligare sex exemplar ska skickas till de största universitetsbiblioteken i Sverige, ett exemplar till varje bibliotek. De skrifter som omfattas av denna lag är de som har publicerats för att spridas till allmänheten. Det är utgivaren själv som ska bekosta tryckningen av de exemplar som ska skickas till biblioteken.

Frågan om av vad som ska räknas som en allmänt spridd text har sysselsatt juristerna sedan nya tekniker gjorde det möjligt att publicera texter på helt nya sätt. Den som startar en blogg och lägger upp recept på kakor eller bullar behöver naturligtvis inte skicka in utskrifter av denna till något bibliotek. Men om det rör sig om dokument som framställs i 50 exemplar eller mer, och som lagras på exempelvis CD-ROM, då ska pliktexemplar skickas in till de sju biblioteken.

Pliktexemplar av print on demand

Print on demand ställer till det lite extra, eftersom man där inte kan vara säker på vad upplagan kommer att sluta på. Den ökar ju allt eftersom intresset visar sig. Följande står att läsa på Kungliga bibliotekets sida om pliktexemplar och print on demand:

Lagen föreskriver allmän spridning för att leveransplikt ska inträda, men det finns ingen undre gräns angiven för antal exemplar.
Kungliga biblioteket ser det som en acceptabel kompromisslösning att två pliktexemplar (till KB och Lunds universitetsbibliotek) tas ut vid första produktionstillfället – förutsatt att trycket gäller färre än 30 exemplar.
Om upplagestorleken överstiger 30 exemplar gäller dock ordinarie antal pliktexemplar (sju exemplar).