Home / Ojämställda förhållanden

Ojämställda förhållanden

Vilka är det som har makten i ett förhållande? Och hur får man förhållandet att bli mer jämställt, så att det ojämställda inte slutar i en separation?