Ojämställda förhållanden leder till separation

Vilka är det som har makten i ett förhållande? Och hur får man förhållandet att bli mer jämställt, så att det ojämställda inte slutar i en separation?

Att kvinnor har makten hemma är en patriarkal myt, är rubriken på en krönika som sociologen Mehrdad Darvishpour skrivit i Svenska Dagbladet. Mehrdad
menar på att familjen i det hela i stor utsträckning fortfarande är en patriarkal institution och att männen måste ge ifrån sig makt och anamma en ny manlighet för att förhållandet ska hålla. Så här säger han:par bråka osams

Mannen vinner mer på det. I stället för att bara vara en auktoritär fader blir han framför allt pappa, kamrat och får en jämställd relation till barnet som liknar den mamman har.

När det kommer till förhållanden och äktenskap är det cirka 80 procent av skilsmässorna som initieras av kvinnor, detta för att det ofta är ojämställd i relationen, menar Mehrdad. Och det finns någonting det han säger. Många kvinnor känner sig fångade i förhållandet och kämpar för att båda parterna ska ta del av uppfostran samt hushållssysslorna. Medan kvinnorna nu arbetar nära på lika mycket som männen, har det inte utvecklats i samma takt vad gäller familj och hem. Det är ett problem. Det som krävs för att förändring ska ske är att männen kommer till insikt om detta och gör en aktiv förändring för ett jämställt förhållande.

Bra böcker vid skilsmässa

Vad gäller skilsmässor är det även vanligt att det är männen som främst lider av det. Detta i och med att kvinnan sedan länge mentalt lämnat förhållandet, och Händer bildar hjärtaantagligen har tagit sig tid att hitta en advokat, ny bostad och det övriga praktiska som måste hanteras. Mannen är däremot förvånad och har kanske anat att förhållandet kan komma att ta slut men knappast insett innebörden av det. Dessutom ska männen, enligt manlighetsnormen, “hålla igen” och inte visa sina känslor – vilket gör att männen stänger in sig och inte hatnerar den sorg som ett uppbrutet förhållande faktiskt innebär. En av de som gick igenom detta är Ola Ringholm och han skrev efter sin egen skilsmässa en bok om vad han själv behövde i sitt uppbrott. I boken “Det blir bra: manual för skilda män” ger Ola råd och tips på hur man ska ta sig genom den jobbiga tiden utan att helt fallera. Det handlar mycket om att arbeta med sitt eget tänkande, och att påminna om att det finns ett ljus i tunneln.

En annan bok som rekommenderas för den nyskilda är “happy Happy”, skriven av bland annat Katarina Wennstam och Maria Sveland samt 8 andra författare. Denna  bok fokuserar mer på glädjen i en separation snarare än det sorgliga. Kanske är det en bra bok att läsa när själva sörjandet är över? Författarna till boken menar helt enkelt på att man vid en skilsmässa oftast lär sig mycket om sig själv – och fokuserar på hur man använder detta för att komma glad ur skilsmässan. I en recension om boken skriver man så här:

Här skriver tio författare om glädjen i att upptäcka sig själv som egen person efter år av geggig tvåsamhet, om möjligheten att varannan vecka vara fri från barnumgänge och kunna göra vad man vill, om utveckling och frihet.